8.09.2010

Kontrol Siste'm

Hep düşünüp durdum :
Ya kahve dökülürse
Ya ıslanırsa boş defterim
Ya-zamassam
Ya-zacaklarımı
Ya-karsam bacaklarımı
Hep düşündüm
Durdum !

( 04.08.2010 )

1 yorum: